27 септември 2011 година
София, България
Хотел Шератон (Sheraton), Зала Средец
Организатори: Media XPRIMM и INSMARKET.BG

Международна конференция - "Автомобилното застраховане в Югоизточна Европа: Трансгранични проблеми и решения" е платформа за обсъждане на актуалните проблеми в тази област, реалности и перспективи между Румъния и България.

Автомобилно застраховане заема основна част от двата пазара и представя важен източник на приходи за цялата индустрия. През 2010 година, автомобилното застраховане в България заемаше 71,2% от премийния приход в сектора, докато в Румъния - 60,5%.

Сред най-големите проблеми, пред които са изправени застрахователите от България и Румъния е големият относителен дял в изплащането на обезщетения.

В България през 2010 година, автомобилното застраховане генерира 83.1% изплатени обезщетения, докато в Румъния - 74%. Това е основната заплаха - автомобилната индустрия оказва силно влияние на общо застраховане.

Участие в Международна конференция - "Автомобилното застраховане в Югоизточна Европа: Трансгранични проблеми и решения" ще вземат представители на Комисията за финансов надзор на двата пазара, застрахователни дружества, брокери и други институции, лизингови компании, компании за уреждане на претенции, потребителски организации и др., които ще обсъдят актуални въпроси и ще се опитат да идентифицират най-добрите решения за справяне в тежките икономически времена.


9:00 - 9:30 ч. Регистрация. По чаша кафе

9:30 - 9:45 ч. Официално откриване

9:45 - 11:30 ч. I-ви панел: Секторът на автомобилното застраховане в България и Румъния - реалности и перспективи

Модератор: Константин ВЕЛЕВ, Член на УС на АБЗ

Теми:

  • Актуални проблеми на автомобилното застраховане в България
  • Румънският застрахователен пазар - състояние и проблеми
  • Събития в Румъния и други европейски страни, причинени от МПС, регистрирани в България
  • Контролна дейност на Пътна полиция за наличието на застраховка "Гражданска отговорност" на пътя
Лектори:
- Борислав БОГОЕВ, Зам.-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководител на управление "Застрахователен надзор"
- Мона КУКУ, Изпълнителен директор на дирекция "Задължително автомобилно застраховане" в Комисията за застрахователен надзор на Румъния (CSA)
- Коста ЧОЛАКОВ, Зам.-председател на УС на АБЗ
- Антон АНТОНОВ, Гл. инспектор, началник сектор в отдел "Пътна полиция" при ГД "Охранителна полиция"
- Даниела ГРИГОРЕ, Национална Асоциация на застрахователните и презастрахователните компании, Румъния

11:00 - 11:30 ч. Дискусия

11:30 - 12:00 ч. Кафе пауза

12:00 - 13:30 ч. II-ри панел: Аспекти на трансграничното сътрудничество. Опитът на другите страни от Югоизточна Европа

Модератор: Йонел ДИМА, Вицепрезидент на AVUS Austria

Теми:

  • Сравнителен анализ на пазарите на автомобилното застраховане в Източна Европа
  • Как да третираме автомобилното застраховане (застраховане и искове)
  • Ликвидация на щети и финансова дисциплина в системата "Зелена карта" - потенциални опасности и решения

Лектори:
- Мариус ВИЩОВСКИ, Президент на Съвета на бюрата "Зелена карта", Белгия
- Сорин ГРЕЧЕАНУ, Генерален мениджър на Фонда за защита на жертвите на автомобилни катастрофи, Румъния
- Мариана ЙОНИЦА, Генерален секретар на Румънското бюро за автомобилно застраховане
- Александра ШТОРР, Вицепрезидент на Swiss Re Europe S.A., Niederlassung, Германия
- Мария БОГИЯН, Председател на Национално сдружение на компаниите за рециклиране на стари автомобили
- Мурат ДИШЧИ, Генерален секретар на Асоциацията на турските застрахователни и презастрахователни компании

13:00 - 13:30 ч. Дискусия

13:30 - 14:30 ч. Работен обяд

- Коста ЧОЛАКОВ, Зам.-председател на УС на АБЗ
- Антон АНТОНОВ, Гл. инспектор, началник сектор в отдел "Пътна полиция" при ГД "Охранителна полиция"
- Даниела ГРИГОРЕ, Национална Асоциация на застрахователните и презастрахователните компании, Румъния
- Мариус ВИЩОВСКИ, Президент на Съвета на бюрата "Зелена карта", Белгия
- Сорин ГРЕЧЕАНУ, Генерален мениджър на Фонда за защита на жертвите на автомобилни катастрофи, Румъния
- Мариана ЙОНИЦА, Генерален секретар на Румънското бюро за автомобилно застраховане
- Александра ШТОРР, Вицепрезидент на Swiss Re Europe S.A., Niederlassung, Германия
- Мурат ДИШЧИ, Генерален секретар на Асоциацията на турските застрахователни и презастрахователни компании
Институции
ABZ - Association of Bulgarian Insurers, BulgariaDancho DANCHEVChairman
Costa CHOLAKOVDeputy Chairman
Konstantin VELEV Member of the Board
Jenny PARPULOVA~
ANSDAR - National Association of Automotive Dismantling and Recycling Companies, RomaniaMaria BOGHIANPresident
APPA - Association for Promoting Insurance, RomaniaAlexandru CIUNCANGeneral Secretary
BAAR - The Romanian Motor Insurers` BureauMariana IONITAGeneral Secretary
BAIB - Bulgarian Association of Insurance BrokersRoumen GALABINOVDeputy Chairman
BAZK - Bulgarian Association of Insurance and Accident VictimsVladimir TODOROV President
Council of Bureaux, BelgiumMariusz WICHTOWSKIPresident
CSA - Insurance Supervisory Commission, RomaniaMona CUCUGeneral Director
Directorate General for Security Police, BulgariaAlexi STRATIEVDeputy Director
Anton ANTONOVTraffic Police Representative
FPVS - Street Victims Protection Fund, RomaniaSorin GRECEANU General Manager
Mihai NECRELESCUDirector - Legal Department
FSC - Financial Supervision Commission, BulgariaBorislav BOGOEV Deputy Chairman
Theodora PANAYOTOVA Expert, Public Relations
Marionela COLEVA~
Stefan STOYLCOV~
Violeta VUCHEVA~
Guarantee Fund, BulgariaNikolai SOTIROVGeneral Secretary
Mariya TSVETANOVA Senior Expert
Efko PATRIKOV Head of Legal Dept.
Insurance Security Association, BulgariaYuri TODOROV President
Yoto YOTOV ~
MOTOR Insurers' Bureau LatviaJuris STENGREVICSChaiman of the Board
Lasma RUTINALegal Adviser
NBBAZ - Bulgarian National Bureau of Motor Insurers, BulgariaTanya CHONKOVA Secretary General
Aneliya FIRKOVA Chief Specialist
Iliyana DOBREVA Specialist Claims Liquidation International Dept.
Anna BOYANOVA Specialist Claims Liquidation International Dept.
UNSAR - The National Union of Insurance and Reinsurance Companies from RomaniaDaniela GRIGOREResponsible - Motor Insurance Section

Застрахователни, Презастрахователни и Брокерски компании
ABC Asigurari, RomaniaGabriel TELEAGAClaims Manager
Gruia NICULESCUHead of Antifraud Division
ALLIANZ, BulgariaAdreana LAZAROVADirector International Claims Dept.
Veska DONCHEVA Chief Specialist
ARMEEC, BulgariaIvan ZAHARIEV Head of Leasing and Brokers Dept.
Methodi METODIEV Head of Motor Claims Liquidation Dept.
Nikolay NIKOLOV Head of Motor Claims Liquidation Dept.
Plamen SIMEONOV Director of Motor Insurance Dept.
Tsvetanka KRUMOVA Executive Director
ASISOFT, RomaniaNicolae GANEAAdministrator
Remy OKOMBIDirector
AUDATEX, BulgariaBranimir NIKOLOVCountry Manager
AUDATEX CEEDavid SHEPHERDRegional Managing Director
AUDATEX Services, RomaniaIon FILIPOIUCTO
AVUS Group, AustriaIonel DIMAVicepresident
AVUS, BulgariaChanna BOYUKLIEVA Head of Office
BCR Asigurari, RomaniaDan SAVESCUDirector
Bul Ins, BulgariaBiser NIKOV Head of Regression Green Card Dept.
Georgi PETKOV ~
CAROM Broker, RomaniaElena CERNATESCUGeneral Manager
Liviu GRECUHead of Legal Department
CLAIMS Expert, RomaniaMartin HASCHKACEO
Ionel CALOTADeputy CEO
CORIS, BulgariaMariela BOTSEVA Director
CORIS RoumanieGabriela DREZALIUCoordinator
DZI, BulgariaIvan TODOROV Assistant Director
Ekaterina DATSOVA~
EUROINS, RomaniaBojidar STAMOVDirector
EUROINS, BulgariaRumen SLAVOVDirector
GENERALI Asigurari, RomaniaMadalin ROSUClaims Management Director
Razvan POPESCUNon-Life Insurance Director
GENERALI Insurance, BulgariaBoris VELINOVManager
Boyko KRASTEV ~
Greengrass Group, RomaniaFlorentina DANEastern European Manager
HDI Zastrahovane AD, BulgariaIvaylo BONEV Expert, International Claims
INGO UkraineOlga POGORILAChief of Division
INSMARKET, BulgariaKalin DIMITROVManaging Director
Albena ALEXIEVAEditor
Stoyan STOYANOV~
INSURANCE Training & Consulting, RomaniaRomeo JANTEAManaging Partner
INTERAMERICAN, BulgariaDominique BODANIndependent Member of the Board of Directors
Maarten Van Der DONKCOO
IUC - ISTANBUL Underwriting Center, TurkeyMurat DISCIGeneral Manager
JLT Re, UKGuy HUDSONPartner
KAY International, UKAlla MAYORENKOUnderwriter Assistant
Law Firm "Antoinette Dimolarova, Rosalina Gradinarova and Partners", BulgariaAntoinette DIMOLAROVA Managing Partner
LEV Ins, BulgariaPavel DIMITROV Member of the Board
Vera PAVLOVA Director
MAI Re, LatviaHugo BARKERManaging Director
MARINS International, BulgariaDarina DIMITROVAManager
Ekaterina KOSTADINOVAInsurance Broker
Media XPRIMM, RomaniaAdriana PANCIUCEO
Mihaela CIRCUNew Media Director
Georgiana OPREAAccounts Manager
Vlad PANCIUProject Manager
Olesea SERGHIESCUInternational Relations Specialist
OZK , BulgariaKalina Dimitrova PAVLOVA Director Claims Settlement International Dept.
Sergey GORANOV Assistant Director
PATY Asig, RomaniaTunde BUZATUManager
RePS Consulting, TurkeyHuseyin AKBULUTConsultant
Murat GUVENTehnical Director
SAFETY Broker, RomaniaViorel VASILEManaging Director
SWISS Re Europe, GermanyAlexandra STORRVicepresident

Kirsi HABESREITERMarket Underwriter
UNICREDIT Insurance Broker, BulgariaKalin ZHELEVManager
UNICREDIT Insurance Broker, RomaniaMarius GURUIANUExecutive Director
UNIQA, BulgariaNelly HRISTOVA Director of Motor Claims Liquidation Dept.
VAN Ameyde CEEKrzysztof JABLONSKIManaging Director
VICTORIA, BulgariaGeorgi IVANOV Deputy Director Motor Insurance Dept.
Gergana IVANOVA Director International Claims Dept.
VIG Re, Czech RepublicMartin POSPISILUnderwriting Specialist
YAPI Kredi Sigorta, TurkeyMehmet TUMER Manager
Filiz OZTASSpecialist
XPRIMM Group, RomaniaSergiu COSTACHEPresident
Контактни лица:
Албена АЛЕКСИЕВА Олеся СЕРГИЕСКУ
E-mail: alexieva@insmarket.bg
E-mail: olesea.serghiescu@mxp.ro
Телефон:+359.885.668.014 Телефон: +40755.015.509


Организатори
С официална подкрепа на


Association of
Bulgarian Insurers

United Brokers in Insurance
Bulgaria

 

Партньори

ASI

Официални публикации

 

Официален медиен партньор


Медийни Партньор

 

3834 views
Share |